Algemene informatie

Algemeen

Meer dan 160.000 jongeren vanaf 6 jaar en volwassenen uit alle leeftijdscategorieën volgen in hun vrije tijd een opleiding in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), beter gekend als de 'muziekacademie' en de 'tekenacademie'.

Doelstellingen van het DKO
In het DKO leren jongeren en volwassenen, beeldende kunstenaars en podiumkunstenaars de knepen van het vak om zo actief deel te nemen aan het culturele leven. Kunstliefhebbers leren kunst begrijpen door te kijken en te luisteren naar beeld, muziek, theater en dans. Jongeren die later zelfs kunst als beroep willen uitoefenen krijgen de kans om zich ten volle voor te bereiden Je kan er levenslang leren.

Pluspunten
Je wordt er slimmer van en opent je blik op de maatschappij en op de wereld.
 

Missie

  • Kwaliteitsvol onderwijs in beeldende vorming.
  • Aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek binnen de krijtlijnen van het departement onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Kerntaken

  • Opleiden tot zelfstandigheid in actieve deelname aan het culturele leven : amateurkunstbeoefening. 
  • Opleiden tot geoefend kunstconsument.
  • Voorbereiden op het hoger kunstonderwijs. 
  • Levenslang en levensbreed leren (adulten). 
  • Beeldende vorming (aanvulling van louter kennisoverdracht van jongs af aan).