Afhaalpunten voor verkoopacties

Stad Kortrijk stelt OC's ter beschikking als afhaalpunt voor verkoopacties.

 

De Stad Kortrijk blijft nog steeds haar ontmoetingscentra ter beschikking stellen als erkende afhaalpunten voor de verenigingen, maar ook voor particulieren die iets willen verkopen voor het goede doel, bijvoorbeeld voor De Warmste Week:

 • OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke.
 • OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem.
 • OC De Wervel, Processiestraat 6, 8510 Bellegem; 
 • OC Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem
 • OC Kastanjehuis, Kooigemplaats 23, 8510 Kooigem
 • OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke 
 • OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule. 
 • OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk
 • Evenementenplein Depart XXL, Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk

De afhaalpunten bevinden zich, conform de richtlijnen van de provincie, aan de buitenzijde van de OC’s. Naast verenigingen mogen ook privépersonen  gebruik maken van de afhaalpunten als de occasionele verkoop gebeurt ten bate van een nader omschreven goed doel. Denk bijvoorbeeld aan de Warmste Week. Commerciële aanvragen worden niet aanvaard.

Verenigingen die van het afhaalpunt wensen gebruik te maken, doen daarvoor een aanvraag via het evenementenloket van de stad. De aanvraag omvat minstens volgende gegevens: 

 • Naam en adres maatschappelijke zetel vereniging. 
 • Naam, adres, telefoon en e-mail van verantwoordelijke afhaalpunt. 
 • Omschrijving van verkochte goederen.
 • Omschrijving van doelstelling verkoop.  
 • Locatie van verkoop
 • Datum van verkoop
 • Wijze van reservatie / tijdslot
 • Wijze van betaling bij afhaling. 

Er dient geen materieel aangevraagd te worden. Dit is steeds voorzien op de afhaalpunten.

Als de aanvraag wordt aanvaard, neemt een OC contact op met de vereniging voor de praktische regeling.

Er wordt op toegezien dat de coronamaatregelen worden gerespecteerd: een afstand van 1,5 m tussen elke persoon, het dragen van mondmaskers door de aanbieder en de afhaler, handgel is ter beschikking…

 

  Afhaalpunten moeten aan de volgende eisen voldoen

  • Het afhaalpunt bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw.
  • Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
  • Mondmaskers worden gedragen door de aanbieder én de afhaler.
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
  • Noodzakelijke handhygiëne ter beschikking voor aanbieder en afhaler.

   

  Afsprakennota bij het gebruik van de stedelijke afhaalpunten (OC's) 

  Dien hier je aanvraag in via het evenementenloket