Toekomst Groeningeabdij

groeningeabijd

Algemeen

Kortrijk is een stad met een rijk verleden van creatief ondernemerschap. Innovatie, vormgeving en maakindustrie zijn sleutelwaarden voor de regio. Dit vertaalde zich onlangs in erkenning als ‘UNESCO Creative City’. Een dynamiek die ook zichtbaar en voelbaar is in de stadsontwikkeling.

Het historisch centrum wordt nieuw leven ingeblazen. De heraanleg van de site Begijnhofpark vormt het sluitstuk van deze vernieuwing, die eerder resulteerde in de heraanleg van de Grote Markt, de verlaging van de Leieboorden, de nieuwe Houtmarkt, de aanpak van het winkelwandelgebied en de restauratie van het Begijnhof, allemaal op wandelafstand van de projectsite. De Groeningeabdij in dit park - nu streekbezoekerscentrum en belevingscentrum Kortrijk 1302 - is toe aan een herbestemming en make-over van het gebouw.

Kortrijk wil de beste Stad van Vlaanderen worden en dat ook op cultureel vlak. Zo wil de stad De Groeningeabdij herbestemmen tot unieke, attractieve en eigentijdse kunst -en tentoonstellingssite rond het brede thema van identiteit. De ontwikkeling is tevens een belangrijk hoofdstuk in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele hoofdstad 2030.

Op de site zijn verschillende gebouwen aanwezig die elk op hun eigen unieke en innovatieve manier invulling geven aan dit thema identiteitIn de O.L.V.-kerk wordt gefocust op de Guldensporenslag als historisch feit en op de manier waarop deze gebeurtenis in de loop van de 19de en 20ste eeuw tot symbool van de Vlaamse Gemeenschap geëvolueerd is en bijgedragen heeft tot de identiteitsvorming.

Op de site van de Groeningeabdij wordt het creatieve DNA van de Kortrijkse regio ontrafeld, vertrekkend vanuit de eigen stedelijke collecties beeldende kunst. Daarnaast wordt een tentoonstellingsprogramma uitgewerkt dat de verschillende aspecten van identiteitsvorming belicht. Identiteit wordt dan ingezet als een universeel en actueel thema dat mogelijkheden biedt om via tentoonstellingen een meerstemmige werking te ontwikkelen die inspirerend werkt in het maatschappelijk debat m.b.t. identiteitsvorming. Zo ontstaat een nieuw museum dat het DNA van Kortrijk, creatieve stad aan de Leie, uitstraalt en ondersteunt. Het museum is een open huis en platform dat beeldende kunst en vormgeving verbindt over de grenzen van tijden en culturen heen.

Een combinatie van aantrekkelijke tijdelijke en permanente presentaties met bijkomende functies die drempelverlagend werken zoals een gezellig museumcafé met parkterras, workshopruimtes en een museumshop moeten ervoor zorgen dat een breed publiek zijn weg vindt naar het museum. Daarnaast worden de praktische noden en gebruikelijke museumfuncties aangepakt zoals onthaal, werkplek, berging, vestiaires en sanitair. Met de Academie naast de deur en samen met Kortrijkse (cultuur)organisaties heeft de site een enorm potentieel om een leidende rol op te nemen in de vernieuwingsdynamiek als centrale hub voor beeldende kunsten.

De ambitie om een kunst- en tentoonstellingssite te zijn die nieuwe rollen opneemt en buiten de lijntjes durft te kleuren, vraagt om de site te herbekijken naar ruimtelijkheid (situering, doorbreken en creëren van ruimtes, inrichting en invulling). Tevens wordt naar een oplossing gezocht voor de nood aan ruimte voor ‘state of the art’ tentoonstellingen.

We zoeken een totaalaanpak die de ambitie van een creatieve regio recht aandoet.  Een tijdloos en duurzaam ontwerp waarbij architectuur, inrichting, scenografie en collectie één organisch geheel vormen.  Respect voor het DNA van het verleden en een toekomstgerichte visie gaan hand in hand.

De Groeningeabdij vormt enerzijds het geheugen (via de collectie) en werpt anderzijds een blik op de toekomst van de artistieke creativiteit van en in de regio Kortrijk.  Met een divers en gedurfd tentoonstellingsprogramma rond het thema ‘identiteit’ creëert het ruimte voor experiment, inspiratie, reflectie, meerstemmigheid en multiperspectiviteit tot ver buiten Kortrijk.

Timing

Opening voorzien in 2023/2024

Kostprijs

6,78 miljoen euro

Contact

  • Inhoudelijk projectleider = Team Gautier Platteau (extern expertenteam)
  • Projectleider bouwtraject = Bert Sabbe – bert.sabbe@kortrijk.be